محل تبلیغات شما

اجاره خودرومسافرت بدون داشتن وسیله ی نقلیه شخصی هم میتواند لذت بخش باشد:

اگرمیخواهیدبهمسافرتبرویدولیدرحالحاضروسیلههایبرایسفربهنقاطمختلفکشورنداریدمااینجاهستیمتابااجارهخودروبهکمکشمابیاییم.اینشرکتبادراختیارداشتنکادریکارآزمودهنسبتبهاجارهخودرولوکسخارجیوداخلیتمامتلاششرامیکندتاشرایطاجارهماشینبهآسانترینومط‍مینترینشیوهانجامبگیرد. 

شرایط اجاره ماشین عروس :

اجارهماشینعروسبدونرانندهوهمراه  بارانندهباقیمتهایمقرونبهصرفهدرجهترضایتحالمشتریورقمزدنیکشبرویاییبرایهموطنانعزیزمان.کرایهماشینازاینشرکتنیازبهیکسریشرایطبسیارآسانداردکهتیممشاورهمابرایخدمترسانیکاملاامادههستند.

دعوت به همکاری با شرکت:

شرکت ما در راستای تکمیل کلکسیون خودرو خود قصد دارد از شما دعوت به عمل آورد تا خودروی خود را به صورت کوتاهمدتیابلندمدتبااعلامشرایطمدنظرتوننسبتبهاجارهخودرودراختیارتیمماقراردهید.شرکتماخودرویشمارابهعنوانماشینعروسباوبدونرانندهدراختیارمشتریانشقرارخواهدداد.

کاربردهای کرایه خودرو از شرکت:

یکی از مهمترین مزایای اجاره خودرو زمانی است که شما یک قرارداد مهم کاری دارید و شما می خواهید با مخاطب خود در فرودگاه اولین دیدار را به عمل آوردید.شما با اجاره ماشین به صورت کوتاه مدت از طریق شرکت ما می توانید مخاطب خود را تحت تاثیر قرار دهید و نتیجه این دیدار را به نفع خود به پایان برسانید.

استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور از طرح های اجاره خودرو:

با استفاده از طرح های ارایه شده توسط شرکت رنت خودرو افرادی که مدت زمان مشخصی را در ایران به سر می برند به جای استفاده از تاکسی می توانند به راحتی با کرایه ماشین از شرکت ما تمام نیازهای روزمره خود را برطرف سازند و سفر خوشی را تجربه کنند.


اجاره خودرو

تنها یک تماس کافیست:

آگاهی از شرایط اجاره خودرو به آسانترین روش تنها با یک تماس.

این شرکت یکی از قدیمی ترین شرکت های ارايه دهنده ی  خودرو به صورت اجاره ای برای مدت تعیین شده است و دارای تیم مشاوره و تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای می باشد که می توانند شما را از شرایط تحویل گرفتن خودرو آگاه سازند.

شما می توانید با همکاران ما تماس بگیرید تا از شرایط اجاره خودرو بدون راننده و با راننده و همچنین شرایط تحویل خودرو مطلع شوید.شرکت ما در تمام طول شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما می باشد.

 

مزایای اجاره خودرو از شرکت ما:

شرکت ما خودرو های خود را در هر نقطه از ایران به شما تحویل می دهد و در مقصد مورد نظرتان خودرو را از شما تحویل می­گیرد.به سادگی با صرف مدت زمان کوتاهی با طیف وسیعی از خودروهای قابل اجاره روبرو خواهید شد.هزینه کرایه خودرو نیز کاملا نسبت به نیاز مشتری انعطاف پذیر خواهد بود.

 

خسارات وارد شده به خودرو و جریمه توسط پلیس:

در زمان تحویل گرفتن خودرو توسط شرکت خودرو ازنظر سلامت فنی و بدنه بررسی خواهد شد. اگر در طول مدت اجاره خودرو خسارتی به خودرو وارد شده باشد شما متحمل به پرداخت هزینه بابت جبران خسارت خواهید شد.همچنین بعد از تحویل خودرو به شرکت مبلغی به صورت ودیعه در نزد ما به مدت ۶۰ روز خواهد ماند تا اگر در مدت زمان اجاره ماشین توسط پلیس جریمه شده باشید بتوانیم جریمه را پرداخت نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اجاره خودرو

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
اینجا همه چی هست طراح جوان | درجه چت روم | طراحی چت روم اخبار نقد و بررسی نرم افزارهای اندروید فروش اینترنتی اسباب بازی Josiahghzf6 Page فیلم استارت مجموعه دِوَک فروش نایلون عریض باکیفیت خرید انواع قطعات بلدوزر 155